Søk

Medlemsfordel: Pensjonsforsikring

Nytt tilbud fra Pareto

Norsk Trevare samarbeider tett med Pareto Forsikringsmegling vedrørende leveranse av konkurransedyktige forsikringsløsninger for våre medlemsbedrifter.

Flere medlemsbedrifter har den senere tid henvendt seg til oss med forespørsel om Pensjonsforsikring for sine ansatte.  Vi har derfor i samarbeid med vår forsikringsmegler, fremforhandlet et meget attraktivt tilbud på Pensjonsforsikring.

  • Innskuddspensjon er lovpålagt.
    Lovens minstekrav: 2% av lønn mellom 1 og 12 G.
    Innskuddsfritak (ved sykefravær i mer enn et år) er også lovpålagt.
  • Vår forsikringsordning er garantert mot negativ avkastning!
  • Lavt administrasjonsgebyr.

 

Vi ser at det er mulighet for betydelig besparelser ved flytting av ordningen til GlaTre forsikring.

Reelt eksempel: Bedrift med 30 ansatte.

Bedrift
30 ansatte

I dagens selskap

Sparebank1

Årlig besparelse

Innskudd

Likt

Likt

-

Insk. fritak

12.500

10.000

Kr. 2.500   /   25%

Uførepensjon

64.500

51.000

Kr. 13.500 /  21%

Adm. Omk.

20.000

14.000

Kr. 6.000  /   30%

Total besparelse

   

Kr. 22.000

NB! Flyttegebyr spares ofte inn første år.


Ta kontakt med GlaTre forsikring for tilbud:
Send inn fullmaktsskjema til glatre@pareto.no eller ring 91 32 51 10  for mer informasjon.
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.