Søk

Historikk

Grunnlaget for Norske Trevarer ble lagt  allerede i 1940. Som bransjeorganisasjon for trevare- og snekkeribedrifter ble Byggsnekkerienes Landsforening stiftet 27. mai 1940 av lokalforeningene i Drammendistriktet, Oslo og Østfold.

Snekkerlaugenes tradisjoner kan med sine privilegier spores tilbake til1600-tallet. Den norske Handverks og Industriforening som ble stiftet i 1871 hadde kun enkeltmedlemmer,men ikke faggrupper. Flere år senere ble det dannet faggrupper, bl a Byggsnekkermestrenes Gruppe i Kristiania i 1898.

Stor overproduksjon i mellomkrigsårene førte til konkurs for en rekke store trevarefabrikker. Dette var blant de forhold man ville motarbeide ved å stifte en landsforening. Etter krigen var ettersp¢rselen meget stor, og med mindre svingninger helt frem til 1969 på grunn av gjenreisningen. Allikevel gikk entreprenører konkurs pa grunn av hard konkurranse og manglende kapital, og det oppsto ofte tvister i leveringsforhold. I 1953 vedtok derfor årsmøtet at i saker som antas å ha betydning for faget kan arbeidsutvalget beslutte at NTL bærer inntil 50% av utgiftene til juridisk bistand. 

Tilgangen på snekkermaskiner stoppet opp under krigen, og senere valutamangel begrensetmaskintilgangen sterkt. Gjennom Handverkerforbundet søkte NTL om a fa utvidet valutakvoten for maskiner fra Sverige. Mange søkte om å starte trevarefabrikk på grunn av det store behovet for byggevarer til gjenreisningen, og NTL fikk i stand en etableringskontroll hvor styret vurderte alle søknader. Dette førte til at de fleste ikke ble anbefalt på grunn av mangelen på materialer og maskiner.

I perioden fra 1969 økte konsentrasjonen i byggevirksomheten ved at ferdighusfabrikker og større entreprenører hadde utbyggingen i større områder med mange boliger. For spesialfabrikkene med stor kapasitet og standard produksjon var dette en fordel, mens bedrifter med blandet produksjon måtte i større grad rette seg mot bestillingsmarkedet og servicearbeider.I 1970 økte boligbyggingen til over 40.000 boliger og de neste 5 årene mellom 43.000 til 44.700. Så falt igangsettingen av nye boliger til 21.000 i 1990, og varierte fra 15.600 til underkant av 20.000 fra 1990-2000. 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.