Søk

Forstår du hva jeg sier?

All opplæring skal gis på et språk som arbeidstakeren forstår

Arbeidstilsynet har gitt ut en ny publikasjon om krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen. Dette er et nyttig verktøy for dere som har utenlandsk arbeidskraft på bedriften.

Brosjyren er utarbeidet av Arbeidstilsynet i samarbeid med Byggenæringens landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Denne brosjyren viser de viktigste kravene til språk og kommunikasjon, og viser hvor kravene finnes i regelverket.

Den tydeliggjør også hvem som etter gjeldende regelverk til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer skal gi økt risiko på bygge- eller anleggsplassen. Arbeidsmiljøforskriftene stiller gjennomgående krav til opplæring av og informasjon til arbeidstakerne, og arbeidsgiver skal forsikre seg om at arbeidstakeren har fått nødvendig kunnskap og ferdigheter. I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 står det bl.a. at opplæringen skal gjentas når det er nødvendig og skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

 

Publikasjon nr. 615 - Forstår du hva jeg sier? kan bestilles hos Gyldendal Akademisk.
Tlf. 23 32 76 61 

Har du spørsmål om HMS eller trenger hjelp til å oppdatere/ lage et HMS system ta kontakt med Tone H. Ruud  

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.