Søk

Nå er det kun digitalt som gjelder!

NAV melder om at hele sykmeldingen nå er digitalisert. Gjelder for hele landet fra 15. januar

Det betyr at de ansatte kan levere både del C (sykmeldingen) og del D (sykpengesøknaden) digitalt. Bedriften finner dem deretter i sin innboks i Altinn.

Innføringen skjer puljevis, derfor har noen kanskje allerede hørt fra NAV om hva som gjelder i deres fylke. Sjekk gjerne hvem som allerede er omfattet.

Sjekk innboksen i Altinn
Alle digitale sykmeldinger kommer i bedriftens innboks i Altinn. Hvis dere forskutterer sykepenger, kommer også den digitale søknaden om sykepenger (tidligere del D) her. Husk å lete i riktig postkasse, det vil si på deres egen underenhet, ikke det juridiske organisasjonsnummeret.

Den ansatte kan fylle ut søknad om sykepenger fra siste dag i sykmeldingen. Når den kommer i Altinn, kan dere sjekke hva den ansatte har fylt ut. Hvis dere oppdager noen feil, ber dere den ansatte om å rette opp og sende søknaden på nytt. Det eneste som skal sendes til NAV fra bedriften er inntekstopplysninger. Foreløpig skjer det på papir som tidligere, men NAV jobber med en digital løsning også for inntektsopplysningene.

Gi tilganger til de rette personene
Dere velger hvilke personer som skal ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn. Ofte er dette HR-/lønnsfunksjonen i bedriften. Les mer om tilganger i Altinn.

Lederne trenger ikke tilgang
De enkelte lederne i bedriften trenger ikke forholde seg til Altinn. Når de er registrert som personalansvarlige ledere, får de tilgang til sin egen side på nav.no: www.nav.no/dinesykmeldte.

Digital søknad overstyrer papiret
NAV saksbehandler ikke del D på papir hvis den ansatte har valgt å levere den digitalt. Det er derfor ikke noe poeng å sende inn del D på papir etterpå.

Vil dere ha litt ekstra hjelp?
NAV arrangerer informasjonsmøter flere steder i landet. Se tid og sted for informasjonsmøtene.  

Man kan også ringe arbeidsgivertelefonen i NAV på 55 55 33 36 eller ta kontakt med arbeidslivssenteret i fylket.

Her finner dere oppdatert informasjon og svar på spørsmål: www.nav.no/digitalsykmelding.

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.