Søk

Visste du at alle trevarebedrifter er pålagt Bedriftshelsetjeneste.....?

.....,men du bestemmer selv hvordan den skal organiseres.

Ifølge Arbeidsmiljøloven  plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.  

Virksomheter innen følgende næringsgrupperinger skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet:
Næringskode 16       Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettemateriale, unntatt møbler.
Næringskode 31       Produksjon av møbler

Dette gjelder med andre ord de fleste medlemsbedrifter i Norsk Trevare. Unntaket er enmannsbedrifter.
 
Hva trenger vi?

I hovedsak er det opp til arbeidsgiveren hvordan bedriftshelsetjenesten organiseres. Arbeidsmiljøloven stiller ingen krav til organisering. Dette må vurderes i forhold til hvilke behov virksomheten har. Fordi trevarebransjen har så ulike bedrifter, er det vanskelig å sette opp en generell liste over hva bedriftene trenger. 

Verne- og helsepersonale i bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men BHT har ikke noe selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

 
Hvordan knytte bedriften til en bedriftshelsetjeneste?

NHO og Byggenæringens Landsforening - BNL har laget bransjespesifikke krav,  samt skjema for byggenæringen som kan brukes ved bestilling.  Bruk dette i møte med Bedriftshelsetjenesten.

Har du spørsmål om HMS eller trenger hjelp til å oppdatere/ lage et HMS system ta kontakt med Tone H. Ruud

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.