Søk

Hvorfor bli medlem?

10 gode grunner til å bli medlem:

  • Gjennom Norsk Trevare får du  unik tilgang til en arena der kolleger og konkurrenter treffes og enes over felles utfordringer.
  • Vi arrangerer bl.a. Trevaredagene, landsmøte og teknsike fagdager med aktuelle temaer hvert år.
  • Vi har 11 aktive lokalforeninger
  • Norsk Trevare jobber for bedre rammebetingelser for bransjen
  • Vi jobber for å synliggjøre bransjen
  • Vi kan hjelpe deg med juridiske spørmål
  • Vi har lang erfaring innen HMS, risikovurdering og kvalitetsstyryring
  • Vi har et dokumentbibliotek på mer enn 200 dokumenter innen kvalitetsstyring. kontrakter og lovpålagt HMS
  • Norsk Trevare jobber aktivt med rekruttering og samarbeider med opplæringskontorene
  • Gjennom BNL og NHO forhandler vi tariff for trevaresnekkere
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no