Søk

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har egne øremerkede midler til innovasjon innen trevareindustrien og er en aktiv pådriver for økt bruk av tre i Norge. Vil du lese mer om hva du kan søke støtte til?

Mer om trebasert onnovasjonsprogram og tredriverne finner du her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.