Søk

Juridisk bistand

Hva bør du være oppmerksom på når du skriver avtale med kunde, leverandør eller en ansatt? Hva gjør du hvis en misfornøyd kunde har gått til advokat? Og hvordan plikter du som arbeidsgiver å følge opp en langvarig sykemelding? Dette er eksempler på juridiske saker hvor vi enkelt kan hjelpe deg.

Norske Trevarer og BNL yter juridisk bistand i arbeidsgiverspørsmål og personalsaker.

I tillegg har vi inngått avtaler med følgende advokater som dere kan kontakte ved behov.


Økland & Co v/advokat Gjermund Pekeberg for generell forretningsjus, avtalerett, kjøpsrett og reklamasjonssaker. 

Advokat Toril Løken Sandvik for forretningseiendom, generell forretningsjus, avtalerett, kjøpsrett og reklamasjonssaker. 

Våre medlemsbedrifter kan få konsultasjon innen bl.a. eiendom, avtaleskriving, hjelp ved reklamasjoner og erstatningskrav. Mindre saker kan vanligvis tas over telefon og løses med 30 min. til rådgivning. I større saker som vil kreve mer enn bare rådgivning, kan bedriftene få totalt opptil 5 timer gratis bistand etter henvisning fra Norske Trevarer i løpet av et kalenderår.

I saker som er av prinsipiell betydning for Norske Trevarers medlemsbedrifter, kan Norske Trevarer dekke kostnadene til en rettssak der en medlemsbedrift er saksøkt eller saksøker. Ta kontakt med oss på telefon 23 08 80 00 og sett oss inn i sakens kjerne dersom du har behov for juridisk bistand. 

Gjermund Pekeberg - klikk HER for å lese artikkel om han.

Toril Løken Sandvik - klikk HER for å lese mer om henne

                  

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.