Søk

40 timers HMS-kurs og HMS-konferansen

Fra 23.09.2014 kl. 10:00, til 24.09.2014 kl. 16:00

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og HMS-personell.

Alle medlemmer i Norsk Trevare/BNL er velkommen til å delta på både kurs og konferanse.

Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

  *   Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter

  *   Samarbeid, trivsel og ledelse

  *   Kartlegging av egen arbeidsplass

  *   Fysisk- og kjemisk helsefare

  *   HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

 For mer informasjon og påmelding, klikk her: Grunnopplæring HMS<http://www.ebanett.no/article.php?articleID=1668&categoryID=546>

 Årets HMS "happening" -  HMS-konferansen 2014<http://www.ebanett.no/article.php?articleID=2014&categoryID=544> nærmer seg også. Mange har allerede meldt seg på – gjør det du også.

Konferansen arrangeres 22. – 23. oktober 2014 på Scandic Hotell Fornebu. 

HMS konferansen er en unik møteplass for alle som er opptatt av HMS i bygg- og anleggsnæringen. Hit kommer ledere og verneombud fra entreprenører og maskinentreprenører, Arbeidstilsynets inspektører og ledere, byggherrerepresentanter og regionale verneombud. 
For 6. gang inviterer vi til HMS konferanse - et unikt samarbeid mellom de viktigste aktørene i kjeden myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere! I 2012 var vi 220 deltakere. I år er målet 300 deltakere fra hele verdikjeden.

 Blant flere viktige temaer på årets konferanse blir:

 *   Felles HMS løft – Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring

 *   Arbeidsmarkedskriminalitet

 *   Trafikksikkerhet 

*   Unge arbeidstakere

Konferansen arrangeres i samarbeid med EBA, BNL, MEF, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Statsbygg og Forsvarsbygg.

Her finner du programmet og link til påmelding: http://www.ebanett.no/article.php?articleID=2014&categoryID=544

Spørsmål kan rettes til lene Jønsson, EBA, tlf 23 08 75 34 eller 

e-post lj@eba.no<mailto:lj@eba.no

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no