Søk

40 timers kurs i HMS grunnopplæring

Fra 20.05.2015 kl. 09:00, til 21.05.2015 kl. 16:00

Sted: Scandic Hotell Asker

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og HMS-personell

HMS Grunnopplæring (40-timers kurs) 20. – 21. mai + 3. – 4. juni 2015
Felles kurstilbud for medlemmer i Byggenæringens Landsforening

Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs. I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS-arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud.

Se 40-timers kurs for mer informasjon og påmelding. Påmeldingsfrist: 29. april 2015

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no