Søk

Årsmøte i Telemark Trevareforening 25. april

Fra 25.04.2018 kl. 14:00, til 25.04.2018 kl. 17:30

med bedriftsbesøk hos Fritzøe Engros AS

Invitasjon til årsmøte m/besøk hos Fritzøe Engros AS, Larvik 

Onsdag 25. april kl. 1400 – ca. kl. 1700

 

Fritzøe Engros AS er ledende leverandør til byggevareforhandlere og trebearbeidende industri og. Fritzøe Engros er importør og distributør av trebaserte plateprodukter, massive gulv og kvalitetstrelast.

Kl. 1400 Årsmøte med enkel bevertning 

Kl. 1500 Informasjon om Fritzøe Engros og omvisning på lageret. 

1.  Velkommen, registrering. 
2.  Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
3.  Godkjenning av innkalling.  
4.  Godkjenning av dagsorden.   
5.  Årsrapport for 2017.        
6.  Regnskap for 2017.       
7.  Valg av styre, revisor og valgkomité. 
8. Fastsettelse av kontingent for 2018.  
9.  Fastsettelse av styrehonorar for 2018.
10.  Eventuelt 

NB: Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 10. april.

Påmelding sendes til post@schiamobelsnekkeri.no innen 16/4.  Benytt vedlagte skjema. Kryss av i kalenderen og meld deg på. 

Det settes opp felles transport, så kryss av på påmeldingsskjemaet hvis du ønsker det.

Last ned påmeldingsskjemaet her

Med vennlig hilsen

for Truls Eilev Schia

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.