Søk

Årsmøte Østlandske Trevareforening og Tresenter Øst

Fra 12.04.2016 kl. 11:30, til 12.04.2016 kl. 20:00

Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Raufoss Industripark Corinor AS.

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk
Tirsdag 12. april 2016


kl. 1130 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj kl.

1345 Besøk hos Corinor AS, Bøverbru

kl. 1530 Årsmøte Østlandske Trevareforening

kl. 1630 Årsmøte Tresenter Øst

kl. 1730 Middag og sosialt samvær


kl. 1530 Årsmøte Østlandske Trevareforening

Saksliste: 1. Valg av: a) Møteleder b) Referent c) 2 representanter til underskrift av protokoll

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av dagsorden

4. Styrets beretning for 2015

5. Regnskap for 2015

6. Fastsettelse av kontingent for 2016

7. Innkomne saker

8. Budsjett for 2016

9. Valgkomiteens innstilling til: a) Formann b) Styrerepresentanter c) Revisor d) Valgkomité

10. Valg


kl. 1830 Middag og sosialt samvær


Påmelding sendes til tone@norsktrevare.no innen 5/5. Husk å krysse av for det du/dere ønsker å delta på. Ta gjerne med flere fra bedriften.

Last ned sakspapirene her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no