Søk

Arbeidsrett

Fra 14.02.2013 kl. 10:00, til 14.02.2013 kl. 15:00

Sted: Trondheim

Jus på arbeidsplassen

 

Jus på arbeidsplassen

Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring i gjeldende lover og regler, slik at de på egenhånd lettere kan takle de mest vanlige problemer som kan oppstå i en bedrift. Uansett størrelse på bedriften, hva angår ansatte og omsetning gjelder faktisk de samme lover og regler.

 

Dato:              14. februar 2013

Varighet:         kl. 1000 – ca. kl. 1500

Sted:               Quality Hotel Augustin, Kongensgt. 26, Trondheim


Innhold          Kurset omhandler følgende temaer:

·                    Ansettelse og innleie av arbeidskraft                       

·                    Arbeidstid

·                    Permittering

·                    Oppsigelse

·                    Sykelønnsordningen

·                    Korte velferdspermisjoner

 

Pris:               Kr. 700,- ekskl. mva. inkl. materiell og servering.

Kursholder:   Byggenæringens Landsforening - BNL                                           

Påmelding:    Bindende påmelding innen 5/2-2013.
                        For påmelding send en e-post til post@norsktrevare.no

 

For informasjon om andre kurs, sjekk www.trevare.no – Trevareskolen. Spørsmål kan rettes til Tone H. Ruud
tlf. 23 08 76 14.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no