Søk

Arbeidsrett

Fra 24.01.2013 kl. 10:00, til 24.01.2013 kl. 15:00

Sted: Næringslivets hus, Oslo

Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring i gjeldende lover og regler, slik at de på egenhånd lettere kan takle de mest vanlige problemer som kan oppstå i en bedrift. Uansett størrelse på bedriften, hva angår ansatte og omsetning gjelder faktisk de samme lover og regler.

 

Jus på arbeidsplassen
 
Malet med kurset er å gi deltakerne en innforing i gjeldende lover og regler, slik at de på egenhand lettere kan takle de mest vanlige problemer som kan oppstå i en bedrift. Uansett størrelse pa bedriften, hva angår ansatte og omsetning gjelder faktisk de samme lover og regler.
 
Dato: 24. januar 2013
 
Varighet: kl. 1000 til ca. kl. 1500
 
Sted: Rica Hotel Hamar, Kartorpveien 1, Furnes
 
Innhold Kurset omhandler folgende temaer:
Ansettelse og innleie av arbeidskraft
Arbeidstid
Permittering
Oppsigelse
Sykelønnsordningen
Korte velferdspermisjoner
 
Pris: Kr. 750,- ekskl. mva. inkl. materiell og servering.
 
Kursholder: Byggenaringens Landsforening - BNL
 
Pamelding: Bindende pamelding innen 15/1-2013.
For pamelding send en e-post til post@norsktrevare.no
 
 
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no