Søk

Bedre salg

Fra 22.01.2013 kl. 10:00, til 23.01.2013 kl. 16:00

Sted: Næringslivets hus, Oslo

For å møte de utfordringene bransjen møter i forhold til økt konkurranse og stadig mer krevende kunder inviterer vi til kurset "Kvalitetssikring av salgsprosessen"

Varighet: Dag 1 kl. 10 – 17 og dag 2 kl. 09-16

 
Innhold:
- Hvordan kan vi øke tilslagsprosenten og lønnsomheten på forespørsler?
- Hvem ønsker vi å bearbeide for å bygge relasjoner og oppnå salg?
- Ulike utgangspunktet for oppsøkende salg (Prosjekt, samarbeid, innsalg av bedriften osv.)
- Utarbeidelse av salgsstrategi
- Klargjøring av hovedstegene i en salgsprosess
- Systematikk og verktøy for å beskrive en salgsprosess.
- Utarbeidelse av egen salgsprosess gjennom simulering av aktuell kundesituasjon.
- Planleggingsverktøy
- Bruk av målesystemer for å sikre og forutsi salget
 
Kursleder: Team Training Norge AS v/Finn Gomnæs Han er en av landets beste salgstrenere, og har utarbeidet en salgsprosess og et treningsprogram for trevarebransjen som virkelig gir verdi for pengene.
 
Pris: Kr. 5.800,- pr. person ekskl. mva. Prisene inkluderer kursmateriell og lunsj begge dager.
Eventuell overnatting kommer i tillegg.
 
Påmelding Bindende påmelding innen 10/1-2013. Påmelding sendes til post@norsktrevare.no
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no