Søk

Bygningsferien 2019 er fastsatt til ukene 28, 29 og 30.

Fra 08.07.2019, til 26.07.2019 kl. 00:01

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2019 legges fra mandag 8. juli til og med fredag 26. juli.

1. Påsken 2019 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag 15.04, tirsdag 16.04 og onsdag 17.04 i påskeuken.

2. Fredag 31. mai 2019 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 31. mai.

3. Sommerferien 2019 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2019 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 8. juli til og med fredag 26. juli. (Uke 28, 29, 30).

4. Fredag 27. desember (1. feriedag)
partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 27. desember 2019

5. Øvrige feriedager (5 feriedager) 
Plassering av 5 feriedager avtales lokalt.

Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.