Søk

CNC operatør Del 1 Maskinoperatør

Fra 11.03.2014 kl. 09:00, til 13.03.2014 kl. 17:00

Sted: Quality Hotel Residence Sandnes

Kurset går i Sandnes

CNC Operatør

Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for 09CNC teknikken og forklarer på en pedagogisk måte overføringen av informasjon fra tegningen til CNC maskinen, både manuelt og ved hjelp av dataprogrammet (CAM-program). Vi har fokus på koplingen mellom tegningen, koordinatsystemet og det merkesnøytrale ISO-språket. Kurset kjøres i samarbeid med TreTorget og går over 3 dager.

Målgruppe:   Kurset retter seg mot dem som betjener CNC maskiner. Det kreves ingen forkunnskaper i 3 akslinga maskiner og tegninger.
 

Antall:            Maks 8 personer

 

Innhold:         Dag 1

Grunnleggende tegningforståelse, måling i koordinatsystemet,
            samt programmering.

            Dag 2
            Grunnleggende om CNC, ISO-språket, introduksjon av EXSL
            (simulering), samt programmeringsøvelser og simulering.

                        Dag 3
                        Programmeringsøvelser og simulering forts, prinsipper for
                        DAK/DAP-beredning av CNC-fres, samt overføring/kjøring i maskin.
      

   
Kursholder:     TEKNIKRESURS

 

Pris:                Kr. 9 400,00 pr. person inkl. materiell og låne-PC med
            relevant program og USB-stikk med litteratur, samt servering.
            Eventuell overnatting kommer i tillegg. Faktura sendes ut i
            etterkant.

 

Påmelding:     Bindende påmelding til tone@norsktrevare.no 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no