Søk

CNC-operatørkurs, Del 2 i Stavanger/ Sandnes

Fra 28.04.2014 kl. 09:00, til 30.04.2014 kl. 17:00

Sted: Stavanger/ Sandnes

CNC-fresing samt grunnleggende forståelse for 2D, CAD og CAM.

CNC Operatør

Del 2 - Videregående

 

Kurset inneholder moderne bearbeidingsteknikk med CNC-fresing samt grunnleggende forståelse for 2D CAD og CAM. Kurset gjennomføres med gjennomganger, presentasjoner og demonstrasjoner mikset med praktiske øvelser for deltagerne. Dette skjer ved hjelp av datamaskiner med kraftfulle, men likevel brukervennlig programvare med gode simuleringsmuligheter. Fokuset vil ligge på koblingen mellom tegningen og overføringen til CNC-språket med for eksempel CAM-program. Vi berører også håndprogrammering og dialogprogrammering. Kurset kjøres over 3 dager i samarbeid med Tretorget.

Målgruppe: De som jobber med CNC maskiner. Kurset søker å gi større forståelse for CNC-teknikken og det felles ISO-språket. Man ønsker å gi en forståelse av hvordan geometrisk form på en tegning kan brukes for å understøtte programmeringen gjennom CAM-teknikken. Kurset forklarer på en pedagogisk måte overføringen av informasjon fra tegning til CNC-maskinen så både manuelt og ved hjelp av dataprogram (CAM-program). Kurset er også en forberedelse til fortsatte studier i avansert CAD/CAM-teknikk (3D).

Det kreves noe erfaring med 3-akslinga maskiner og tegninger.                  

Antall: Maks 8 personer.

Dag 1
Tegningsforståelse, måling i koordinatsystemet, introduksjon EXSL (simulering), freseøvelser i simuleringsmiljø (PC’en blir en kraftfull CNC-fres), programmering og sykluser (borresykluser mm).

Dag 2
Fortsette programmeringsøvelser og simulering, introduksjon av V-carve (merkesnøytralt/universelt CAM-program), CAM-forberedelser og øvelser.

Dag 3
Programmeringsøvelser og simulering fortsetter, prinsipper for DAK/DAP-forberedelser til CNC-fresing, overføring og kjøring i maskin.

Kursholder: Urban Zetterberg, Teknikressurs.

Pris:     Kr. 9.400 pr. person inkl. materiell og låne-PC med relevant program og USB-stikk med litteratur, samt servering (kaffe/te/frukt/lunsj). Eventuell overnatting kommer i tillegg. Faktura sendes ut i etterkant.

melding:     Bindende påmelding til tone@norsktrevare.no innen 15. februar 2013.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no