Søk

Dialogkonferanse om dørmiljøer

Fra 21.05.2014 kl. 09:15, til 21.05.2014 kl. 11:00

Sted: Næringslivets Hus, Oslo

Undervisningsbygg og KS skal arrangere en  dialogkonferanse om dørmiljøer.Konferansen gjennomføres i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo den 21. mai 2014 og er åpen for alle interesserte.

Agenda 21. mai 2014:

Tid

Tema

09.15-09.30

Registrering og kaffe

09.30-09.45

Innledning – velkommen v/ Tore Fredriksen (Jarle Kvalvik?)

09.45-10.00

Om Regionalt program for leverandørutvikling

10.00-10.30

Presentasjon av behov v/ Magnar Skår og Erik Eskild

10.30-10.50

Dialog og diskusjon

10.55-11.00

Veien videre

 

På dialogkonferansen vil EFU og UBF presentere sine behov og utfordringer knyttet til dørmiljøer mer detaljert. Det er også ønskelig å få innspill fra deltakerne på hvordan nevnte behov og utfordringer kan dekkes på en best mulig måte, samt om det er interessant å delta på en innovasjonskonkurranse. Elementer fra dialogkonferansen vil kunne brukes som innspill til innovasjonskonkurransen.

Bergen kommune og Undervisningsbygg: Dørmiljøer
Som byggeiere opplever EFU( Bergen kommune) og UBF (Undervisningsbygg) at tilbehør til dørmiljøer ikke er robuste nok, eller har den nødvendige holdbarhet. Formålet for dette prosjektet er derfor å finne riktige produktløsninger for lås og beslag som kan ta opp nødvendig slakk, slik at det ikke oppstår funksjonsfeil ved automatisk låsing.

Det søkes dørlukker som tilfredsstiller kravet til universell utforming (UU) om maksimal åpningskraft på 20N i henhold til krav gitt i § 12-15 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) uten bruk av motor.

"Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N."

Lukkekraften skal være justerbar og tilstrekkelig til å ivareta lyd- og brannkrav for forskjellige type dører.

Krav til løsningene
Oppdragsgiver ønsker produkter med en teknologi som gir gode løsninger for byggenes brukere og for driftspersonalet.

Produktene må:

  • Kunne benyttes sammen i ulike dørtyper og dørmiljøer
  • Følge prinsippene til FG-godkjenning
  • Tilfredsstille lovpålagte krav
  • Ivareta alle andre føringer fra EFU (prosjekteringsanvisninger for Bergen kommune) og UBF (FKOK2012)

Prosjekteringsanvisninger for Bergen kommune 2010, mer informasjon finnes her; www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-utbygging.

FKOK er forkortelse for Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune, og UBF stiller krav i henhold til kravspesifikasjonsbøkenes 2012-utgave. Mer informasjon om FKOK og kravspesifikasjonsbøkene finnes her; www.fkok.no.

Les hele prosjektet her

Det presiseres at deltakelse på dialogkonferansen ikke er påkrevd for å delta i den videre innovasjonskonkurransen. Presentasjonene fra dialogkonferansen vil være vedlagt kunngjøringen av innovasjonskonkurransen.

Påmelding foretas ved å sende e-post til merethe.bjornstad@ubf.oslo.kommune.no. Vi ber om at man i påmeldingen opplyser om navn, firma og kontaktinformasjon.

Påmeldingsfrist er 16.5.2014.

Eventuelle spørsmål om påmelding kan rettes til Merethe Bjørnstad merethe.bjornstad@ubf.oslo.kommune.no eller 971 25 911.

Øvrige spørsmål kan rettes til Magnar Skår 951 42 751 eller Erik Eskild 970 47 928.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no