Søk

Dialogmøte om en industrialisert byggenæring

Fra 27.11.2014 kl. 10:00, til 27.11.2014 kl. 20:00

Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm

Målet er at sluttkunder og industrien sammen får anledning til å drøfte problemstillinger knyttet til nødvendig markedstilpasning i byggenæringen.

Dialogmøte om en industrialisert byggenæring

 

Industrien/produsenter og markedsaktører innen Bygg inviteres til dialogmøte om hvordan skape økt industrialisering i næringen. Vi inviterer sluttkunden i byggeriene til bords for å sette fokus på hvordan vi kan møte kundenes behov i dagens og morgendagens marked.

Sesjon 1: Kl. 10.00-13.00: Innledninger Kl.13.00-14:00: Lunsj

Ordfører Ole Jacob Flæten - Velkommen til Skedsmo Kommune

Jon Sandnes - BNL - Markedssituasjonen i byggenæringen

Kristin Skogen Lund - NHO -Hva bidrar NHO med i forhold til utfordringene i fastlandsindustrien?

Jon Karlsen - Glava AS -Forutsetninger for industrialisering - og hva er største hinder i dagens byggenæring?

Øystein Snuggerud - Ring Alm as - Fra produksjonstenkning til markedstenkning

Kjell Skog - Byggmesteren i Tromsø - Hva ønsker en byggmester av industrien?

Roald Haug - Støren Treindustri AS - Kundenes behov i sentrum-industrialisering

Sesjon 2: Kl.14.00 - 17.00: Industrialisering - Dialogmøte mellom industri og byggeri - Hvordan tilnærme seg markedssituasjonen gjennom industrialisering og samarbeid.

Sesjon 3: Kl.17.30- Tapas og sosialt samvær

Du møter:

Fra Treindustrien og Byggevareindustrien møter du styrerepresentanter, bedriftsledere, og annet nøkkelpersonell.

Fra kundesiden møter du ledende representanter fra blant annet: Veidekke, Hellvik Hus, NCC, Ø.M.Fjeld, AF gruppen, Block Watne, Skanska, Horten Hus, Kruse Smith, PEAB, Tronrud gruppen, Tinde Bygg, Backegruppen, Mestergruppen, Boligpartner, Betonmast, med flere.

PÅMELDING

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no