Søk

Faglærersamling 2019 på Gardermoen

Fra 28.01.2019 kl. 15:30, til 29.01.2019 kl. 15:30

Sted: Gardermoen

28. og 29. januar på Scandic Oslo Airport Hotell

Målgruppe: Faglærere og avdelingsledere VG1 Bygg og anlegg, VG 2 Treteknikk, VG2 Design og Trearbeid, VG2 Industriell møbel-produksjon og opplæringskontor.

Norske Trevarer inviterer til faglærersamling 28.01.19 til 29.01.19 og ønsker å samle lærere, avdelingsledere og opplæringskontorer som jobber for rekruttering og fagutdanning til vår bransje.
Dette vil være vår 3. samling.
Denne gangen vil vi ha fokus på den nye fagstrukturen med nye læreplaner, dele best praksis i forhold til rekruttering til faget igjennom aktiviteter på Vg1, Vg2 og YFF og hva som gjøres for at alle skal få læreplass.

Bransjen vil si noe om sine tanker i forhold til sine forventninger til læreplanene og fremtidig opplæring i faget. Skolene vil utfordres i å ta frem hva de mener er best praksis i forhold til rekruttering og opplæring igjennom vg1 og Vg2 og hva de gjør i YFF som bidrar til faglig utvikling og sikring av at alle får læreplass.

Opplæringskontorene utfordres til å dele best praksis i forhold til sin rolle i trekantsamarbeidet mellom skole, bedrift og opplæringskontoret.

Worldskills Norway har stor fokus på bla.a skolekonkurranse. Hvordan er skolenes praksis og erfaring med konkurranser og hva kan gjøres for å utvikle en god praksis i vårt fag?

Norske Trevarer har økt fokus på rekruttering til bransjen, da vi over tid har sett en sviktende rekruttering til bransjens ledige læreplasser. I den forbindelse har Norske Trevarer bla.a etablert en ungdomsgruppe som vil presentere sine tanker og arbeid så langt.

Vi ønsker denne gang å bruke tiden i sammen hvor vi vil utfordre deltagerne i å presentere best praksis som grunnlag for gruppediskusjoner og plenumspresentasjoner. Målet er at vi alle skal få med oss hjem gode relasjoner til kollegaer, noen gode tips i forhold til rekruttering, undervisning og samarbeid skole, bedrift og opplæringskontor.

Når: 28. januar kl 16:00 til 29. februar  kl 15:30

Pris: kr. 950,-

Inkluderer: Faglig program, overnatting, middag og lunsj. Meld deg på her

 

Spørsmål? Send gjerne en e-post til Jan Larsen – treringen@treringen.no eller randi@norketrevarer.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.