Søk

Grunnleggende kurs i CNC-teknikk, Trinn 1

Fra 22.10.2013 kl. 09:00, til 24.10.2013 kl. 17:00

Sted: Høgskolesenteret Kongsvinger

på Høgskolesenteret på Kongsvinger

CNC Operatør

 

Trinn 1- Grunnleggende

 

Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for CNC teknikken og forklarer på en pedagogisk måte overføringen av informasjon fra tegningen til CNC maskinen, både manuelt og ved hjelp av dataprogrammet (CAM-program). Vi har fokus på koplingen mellom tegningen, koordinatsystemet og det merkesnøytrale ISO-språket. Kurset går over 3 dager og kjøres i samarbeid med Tretorget.

Målgruppe:     Kurset retter seg mot dem som betjener CNC maskiner. Det
                        kreves ingen eller liten erfaring med 3 akslinga maskiner og
                        tegninger.
                       

 

 

Dato:               22. – 24. oktober 2013
          

Varighet:         kl. 0900 – 1700 pr. dag
Sted:               Høgskolesenteret, Otervegen 26, Kongsvinger

Antall:              Maks 8 personer

 

Dag 1
Grunnleggende tegningsforståelse, måling i koordinatsystemet, samt programmering.

Dag 2
Grunnleggende om CNC, ISO-språket, introduksjon av EXSL (simulering), samt programmeringsøvelser og simulering.

Dag 3
Programmeringsøvelser og simulering fortsetter, prinsipper for DAK/DAP-beredning av CNC-fres, samt overføring/kjøring i maskin.               

Kursholder: Urban Zetterberg, Teknikressurs.

Pris:    Kr. 9.400 pr. person inkl. materiell og låne-PC med relevant program og USB-stikk med litteratur, samt servering (kaffe/te/frukt/lunsj). Eventuell overnatting kommer i tillegg. Faktura sendes ut i etterkant.

 

Påmelding:     Bindende påmelding til post@norsktrevare.no innen 10/10-2013.
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no