Søk

Grunnopplæring HMS - 40 timers kurs

Fra 05.03.2013 kl. 09:00, til 13.03.2013 kl. 17:00

Sted: Scandic Hotel Asker

Kurset holdes i Asker

 

 • Målgruppe: Kurset retter seg mot verneombud, arbeidsledere og vernepersonell. Verneombud og medlemmer i AMU er pålagt å gjennomføre 40-timers kurs, men EBA anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.
 • Arrangør: Entreprenørskolen
 • Sted: Oslo /Asker
 • Addresse: Scandic Hotell Asker
 • Pris: Kr 7 750,- for medlemmer av EBA/BNL. Kr 8 900,- for andre
 • Påmeldingsfrist: 11. februar 2013
 • Påmelding: Klikk her for påmelding
Beskrivelse:

Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund og arrangeres i samarbeid med Byggmesterskolen (Byggmesterforbundet) og på vegne av alle BNLs bransjeforeninger.

Formål:
I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud.

De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS-arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften.

Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

Kursbeskrivelse:
Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

 • Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
 • Samarbeid, trivsel og ledelse
 • Kartlegging av egen arbeidsplass
 • Fysisk- og kjemisk helsefare
 • HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder.

Varighet:
2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden - 5. - 6. + 12. - 13. mars 2013.

Klikk her for påmelding

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no