Søk

Grunnopplæring HMS - 40 timers kurs i Oslo

Fra 01.03.2017 kl. 09:00, til 02.03.2017 kl. 16:00

Sted: Oslo

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og HMS-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset.

BESTILL KURS

Velg sted og dato
  •  01.03.2017, Oslo, Pris: Kr 9300,- for medlemmer av EBA/BNL og kr 10 800,- for andre
 

Kurset går over 4 dager - 1.-2. mars og 8.-9. mars.


PÅMELDING HER

Målgruppe

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell.  Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

Kursinnhold

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

• Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
• Samarbeid, trivsel og ledelse
• Kartlegging av egen arbeidsplass
• Fysisk- og kjemisk helsefare
• HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder.

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no for tilbud og mer informasjon.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no