Søk

Helse, miljø og sikkerhet

Fra 21.06.2016 kl. 13:00, til 21.06.2016 kl. 16:30

Sted: NHOs møtelokaler i Oslo

Lovpålagt kurs for arbeidsgiver/daglig leder.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Lovpålagt kurs for arbeidsgiver/daglig leder.

Ifølge Arbeidsmiljølovens – AML § 3-5 skal alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid og om AML. Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at AML følges i bedriften.

Kurset er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med NHO/BNL og Norsk Trevare med sikte på å dekke krav i AML § 3-5 nr. 1.


Kurset avholdes i NHO bygget, Middelthunsgt. 27, Oslo

Tirsdag 21. juni kl. 1300 – ca. kl. 1630

Vi starter med en enkel servering.

Områder som gjennomgås:

  • Arbeidsmiljøloven, forskrifter
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og ansvar
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet
  • Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets plikter og ansvar
  • Inkluderende arbeidsliv

Dette er en lovpålagt opplæring, som gjelder for arbeidsgiver/daglig leder. Det er derfor ikke anledning til å la en stedfortreder møte. Arbeidsgiver oppfordres derimot til å ta med noen fra ledelsen. Er det lenge siden du har gjennomført kurset, anbefales det å ta en oppdatering.

Kursavgift
Medlemmer:    Kr. 750,00 + mva. inkl. materiell og enkel servering.
Ikke-medlemmer: Kr. 1500,- + mva inkl. materiell og enkel servering.

Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

Kursholder:     Norsk Trevare                                                  

For påmelding send en e-post til tone@norsktrevare.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no