Søk

HMS Grunnopplæring (40-timers kurs) 6. - 7. + 12. – 13. mars 2018

Fra 06.03.2018 kl. 09:00, til 07.03.2018 kl. 16:00

Sted: Scandic Hotell Asker

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell

HMS Grunnopplæring (40-timers kurs) 6. - 7. + 12. – 13. mars 2018

I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. dsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud.

De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS-arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften.

Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud.

 

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell.  Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

 

For mer informasjon og påmelding, se HMS Grunnopplæring.   Påmeldingsfrist 13. februar 2018

 

Vennlig hilsen

 

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

www.byggenaringensnettskole.no

 

Middelthuns gate 27,0368 Oslo

Postboks 5485 Majorstuen 

0305 OSLO

Mob: +47 930 96 184

E-post: lj@eba.no  

www.eba.no

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.