Søk

Kom og hør Hans H. Mustad og Birgitte Hegna i Håndverkeren den 27. ferbuar

Fra 27.02.2013 kl. 17:00, til 27.02.2013 kl. 19:00

Sted: Rosenkrantz gate 7, Håndverkeren

 

Vi hadde gleden av å høre Kristian Skjølås sammen med Ole Vidar Skaathun under Trevaredagene da de snakket om vellykket eierskifte. Ønsker du å vite mer? Nå har du anledningen:

OM eierstyring og eierskifte


Hvilke rolle kan styre ha der lederrollen og/eller eierrollen ivaretas av samme familie/person?

Hvilke fordeler og ulemper er det for næringsvirksomheten når eierrollen og lederrollen ivaretas av samme familie/person?

Hvordan sikre god eierstyring og relevant oppgavefordeling mellom ledelse, styre, eier og eierfamilien ved eierskifte og generasjonsskifte?

 

Les mer og meld deg på her:

http://nyhetsbrev.hei.no/t/ViewEmail/r/4891EFCA705FC025/53D7CA95F1482606C45D7BC1A387288D

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no