Søk

Konferanse med leverandører som leverer til kjedene 31. mai i Oslo

31.05.2017 kl. 09:00

Sted: Oslo

Dette er en felles konferanse med Byggeindustriens forening og Treindustrien, så sett av hele dagen.

Noen av dere som leverer til kjedene signaliserte et sterkt behov for en samling vedrørende regelverk, utfordringer etc ved et slikt samarbeid.

Vi har nå sammen med «søsterforeningene» i BNL – dvs. Byggevareindustrien og Treindustrien)  fått i stand et felles Markedsseminar i Oslo.

Programmet kan du lese nedenfor.

Arrangementet er i Oslo (nesten i sentrum) og vi starter kl 09:00 onsdag 31 mai. Som du kan lese i programmet skal vi ha et felles markedsseminar med våre to søsterforeningene i BNL og etter lunsj har vi tenkt å samle oss i eget rom for å utveksle meninger om bl.a. muligheter og utfordringer vi står ovenfor.

Er helt avhengig av din tilbakemelding SNAREST om dere kommer og hvem som kommer fra hver bedrift slik at vi kan eventuelt booke et møterom for egen «Norsk trevare samling» i ettertid av felles seminar.

Du melde fra til Randi om hvem som kommer.  randi@norsktrevare.no

Flere leverandører fra bl.a. byggevarenæringen stiller opp, håper vi også stiller mannsterke!

Markedsseminar/Medlemsmøte

Sted: Holbergs Terrasse kurs og konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 Oslo

Tid: Onsdag 31 Mai 2017 kl. 9:00 - (11:30) – 14:00

Program

Tid

Hva

Hvem

9:00

Lett servering og mingling

 

9:15

Velkommen

 

9:20

Kjøpslov vs bustadoppføringslova

Hva betyr det når kjedeavtalene henviser til bustadoppføringslova og ikke bare kjøpsloven?

Grette adv. v/Harald Fosse

9:40

Dagligvarekjedene – byggevarekjedenes rollemodell?

Byggevarekjedene ser stadig til dagligvare som modell for kjededrift. Hva særpreger dagligvareavtalene og hva kan vi forvente ved ytterligere tilnærming?

Dagligvareleverandørenes forening v/Helge Hasselgård

10:10

Omdømmeundersøkelse, prognoser og marked

Orientering om funn i omdømmeundersøkelse for byggevareprodusenter og siste status på prognoser og utvidet bransjestatistikk

Prognosesenteret

v/Bjørn Birkeland

10:40

Vil digitaliseringen bety endring i måten vi selger på?

Foreløpige betraktninger ifm en undersøkelse vi er i gang med - hva vil en mer digitalisert næring vil kunne bety for industrien?

Einar Aall, tidligere bl.a. innkjøpsdirektør MAXBO

11:00

Bygg Reis Deg

Orientering om den kommende messen og videre ambisjoner

Bygg Reis Deg

v/Gunnar Nybø

11:15

Norsk Byggtjeneste

Orientering om status og videre utvikling av NOBB og løsninger

Norsk Byggtjeneste

v/Halvard Gavelstad

11:30

Seminarslutt, lunsj.

 

 

12:15

Samling kun for Norsk Trevares sine medlemmer (eget møterom i samme bygg – bestilles etter at vi vet antall medlemmer som møter opp).

 

14:00

SLUTT

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no