Søk

Kurs i CNC operatør

Fra 09.04.2013 kl. 09:00, til 11.04.2013 kl. 13:20

Sted: Høgskolesenteret Kongsberg

Kurset holdes på Høgskolesenteret, Kongsvinger

Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for CNC teknikken og forklarer på en pedagogisk måte overføringen av informasjon fra tegningen til CNC maskinen, både manuelt og ved hjelp av dataprogrammet (CAM-program). Vi har fokus på koplingen mellom tegningen, koordinatsystemet og det merkesnøytrale ISO-språket. Kurset kjøres i samarbeid med TreTorget og går over 3 dager.


Målgruppe:   Kurset retter seg mot dem som betjener CNC maskiner. Det
                        kreves ingen forkunnskaper i 3 akslinga maskiner og
                        tegninger.
                       

Dato:             9. – 11. april 2013
                       

Varighet:       kl. 0900 – 1700 pr. dag


Sted:              Høgskolesenteret, Otervegen 26, Kongsvinger

 

Antall:                        Maks 8 personer

 

Innhold:         Dag 1

Grunnleggende tegningforståelse, måling i koordinatsystemet,
            samt programmering.

            Dag 2
            Grunnleggende om CNC, ISO-språket, introduksjon av EXSL
            (simulering), samt programmeringsøvelser og simulering.

                        Dag 3
                        Programmeringsøvelser og simulering forts, prinsipper for
                        DAK/DAP-beredning av CNC-fres, samt overføring/kjøring i maskin.
      

   
Kursholder:     TEKNIKRESURS

 

Pris:                Kr. 9 400,00 pr. person inkl. materiell og låne-PC med
            relevant program og USB-stikk med litteratur, samt servering.
            Eventuell overnatting kommer i tillegg. Faktura sendes ut i
            etterkant.

 

Påmelding:     Bindende påmelding til post@norsktrevare.no innen 15/3-2013.
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no