Søk

Kurs i forhandlingsteknikk

12.03.2013

Målgruppe er de som har salgsansvar, inkl. daglige ledere i små og mellomstore bedrifter.

Forhandlingsteknikk

 

Hovedhensikten er å øke lønnsomheten i det enkelte salg gjennom å følge en oppsatt forhandlingsstrategi. Deltakerne vil lære bruk av systematikk og verktøy for å kunne planlegge og gjennomføre en salgsforhandling. Dokumentasjon og hjelpemidler vil inngå i en arbeidsbok som skal anvendes i videreutvikling av ferdigheter og kompetanse.   

Målgruppe:        Programmet er ment for de som har salgsansvar, inkl. daglige ledere i små og mellomstore bedrifter

                                       

Varighet:           En dag med etterfølgende gjennomføringsperiode.

I gjennomføringsperioden vil systematikk testes og implementeres.

 

Innhold:            Områder som gjennomgås:

ü  Hva er en forhandling - definisjon

ü  Forhandlingssituasjoner vi ofte kommer i

ü  Kjennetegn på en vellykket forhandling - Forhandlerrollen

ü  Hvordan planlegge en forhandling – verktøy for utarbeidelse av en forhandlingsstrategi

ü  Hvordan skal vi legge opp en forhandling ut fra oppsatte krav til lønnsomhet

ü  Utarbeidelse av forhandlingsstrategi og mål

ü  Innledning og åpning av en salgsforhandling

ü  Forhandlingstaktikker

           

Kursholder:           Finn Gomnæs, Team Training Norge AS

Pris:                    Kr. 3.500,- ekskl. mva. inkl. materiell og servering. Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding           For påmelding send e-post til post@norsktrevare.no
   Husk å skrive hvilket sted du ønsker å delta.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no