Søk

Kurs i HMS -kurs for daglig leder

Fra 03.09.2013 kl. 14:00, til 03.09.2013 kl. 17:30

Sted: Sandnes

Kurset holdes i Sandnes i Rogaland

Helse, Miljø og Sikkerhet

Lovpålagt kurs for arbeidsgiver/daglig leder.

Ifølge Arbeidsmiljølovens – AML § 3-5 skal alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid og om AML. Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at AML følges i bedriften.

Kurset er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med NHO/BNL og Norsk Trevare med sikte på å dekke krav i AML § 3-5 nr. 1.


Dato:                      3. september 2013

Varighet:         kl. 1400 – ca. kl. 1730

Sted:               Sandnes i Rogaland. Vi kommer tilbake til kurssted.

Innhold:           Områder som gjennomgås:

·           Arbeidsmiljøloven, forskrifter

·           Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og ansvar

·           Virkemidler i arbeidsmiljøet

·           Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets plikter og ansvar

·           Inkluderende arbeidsliv

Dette er en lovpålagt opplæring, som gjelder for arbeidsgiver/daglig leder. Det er derfor ikke anledning til å la en stedfortreder møte. Arbeidsgiver oppfordres derimot til å ta med noen fra ledelsen.

Kursholder:                 Norsk Trevare

Kursavgift:
Medlemmer:              Kr.    700,- + mva. inkl. materiell og enkel servering.
Ikke-medlemmer:      Kr. 1.000,- + mva. inkl. materiell og enkel servering.
                                  Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding sendes: post@norsktrevare.no

Frist for påmelding: innen 20. august.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no