Søk

Kurs i Landax Kvalitet på Gardermoen

26.11.2013 kl. 09:00

Sted: Gardermoen

Landax tilbyr kvalitetsstyringssystem som tilpasses bedriften

Kvalitetsstyringssystem


Landax tilbyr et kvalitetsstyrings-system som er tilpasset bedriftenes behov. Systemet er veldig fleksibelt og kan lett tilpasses hver enkelt bedrift. Systemet er bygd på ISO 9000.

Norsk Trevare hjelper bedriftene med å komme i gang og holder korte kurs ute på bedriftene uten kostnader. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker en slik gjennomgang.Landax tilbyr følgende kurs: Risikovurdering og risiko-modulen, kvalitetsledelse og Landax kvalitet, samt tegning av bedriftens prosesser i flytkart. Målgruppen for disse kursene er daglig leder og andre i bedriften som skal jobbe med kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetsstyringssystemet er enkelt å bruke og vil være til stor hjelp for bedriftene.


Risikovurdering og risikomodulen
Kurset vil vise hvordan man kan bruke produktene fra Landax til en risikostyring som gir positive resultater. Risikomodulen gir mulighet for å planlegge, gjennomføre og ta vare på analyser og vurderinger som utføres på HMS-relaterte operasjoner og arbeidsmiljøer. Dette er et nyttig verktøy for å ha oversikt over potensielle risikoer og farer som kan og vil oppstå i en virksomhet.

Varighet:          1 dag

 Innhold:           Områder som gjennomgås:

ü  Risikokartlegging etter NSO-metoden

ü  Ord og uttrykk

ü  Fareanalyse

ü  Tiltaksregistrering

ü  Hvordan redusere risiko

ü  Dokumentasjon av risikokartlegging

ü  Dokumentasjon av redusert risiko?

 

Kvalitetsledelse og Landax Kvalitet
Landax Kvalitet er hovedproduktet og inneholder alle moduler og muligheter i Landax-systemet. Landax Kvalitet er et web-basert verktøy for internkontroll, risikoanalyse, kvalitetsstyring og TQM.

Varighet:          1 dag 

Innhold:            Alle disse temaene vil bli belyst med hjelp av web-løsningen
 Landax Kvalitet:

ü  Avviksbehandling

ü  Dokumentbehandling

ü  Prosesskartlegging

ü  Intern revisjon og kommunikasjon

 .

Tegning av bedriftens prosesser i flytkart
En god oversikt over prosessene i organisasjonen gir deg styringsmuligheter over både støtte-, ledelses- og produksjonsprosessene. I denne modulen kan du enkelt tegne inn modeller av prosessene og knytte kvalitetsrelatert informasjon til det. Vi vil først ha en felles gjennomgang av løsningen. Så vil vi sette oss i grupper og du vil kunne få arbeide med å kartlegge prosessene i din organisasjon på deres egen base. Det er mest hensiktsmessig at det kommer mer enn en deltaker fra hver bedrift. Seminaret vil gi en kickstart på prosesskartleggingen, så nøl ikke med å melde deg på.

Varighet:          Dette er et 2-dagers seminar for prosessflytkartlegging. Målet for
                        disse to dagene er å tegne flest mulig av bedriftens prosesser i
                        flytkart.

 

Pris:                 Landax Risiko                          Kr. 4.800,- ekskl. mva. 
Landax Kvalitet                        Kr. 4.800,- ekskl. mva.
Landax Flytkart seminar           Kr. 4.800,- pr. dag ekskl. mva.
Prisen er inkl. materiell og servering. Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding:       For påmelding send e-post til post@norsktrevare.no
 


For kurs i november     Bindende påmelding innen  5/11-2013
 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no