Søk

Kurs i Offentlig anskaffelse i Bergen

Fra 10.11.2014 kl. 09:00, til 10.11.2014 kl. 16:00

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

- alt du trenger å vite om hvordan selge til det offentlige

NHO arrangerer kurs for alle medlemsbedrifter, flere steder i landet.

«Kurset er av uvurderlig verdi for alle som deltar i anbudsrunder» sier kursdeltakerne Anita Hansen fra Reaktorskolen og Renè Hansen fra Manstad Kjøtt Øyvind Karlsen AS.

Du lærer om:
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser – handlingsrommet i regelverket
 • Hvilke kriterier må oppfylles for å lykkes
 • Retten til å stille spørsmål
 • Hva er viktig å ta hensyn til i anbudskonkurranser
 • Kriterier rundt prisnivå i vareleveransene
 • KOFA praksis – klagenemda for off. anskaffelser – sanksjonsmuligheter

Kursholder gjennomgår mange lærerike praktiske eksempler på tilbud og prosess som underbygger hovedbudskapet. Alle kursdeltakere oppfordres til å komme med sine problemstillinger.

 

Program
 • Regelverk for offentlige anskaffelser
 • Norsk regelverk
 • EUs innkjøpsregelverk
 • Gjeldende håndhevelsesdirektiv
 • De ulike konkurranseformene
 • Rammeavtaler
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Konkurransegrunnlaget
 • Tilbudets innhold
 • Evaluering av tilbud
 • Avvisning
 • Avlysning og totalforkastelse
 • Begrunnelsesplikten
 • Klage eller ikke klage

For program og påmelding, klikk HER

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no