Søk

Kurs i Offentlig anskaffelse i Oslo

Fra 15.04.2013 kl. 09:00, til 15.04.2013 kl. 16:00

Kurset gir kunnskap om hvordan din virksomhet bør innrette seg når det gjelder offentlige innkjøkp

 

Offentlig anskaffelser
 

Offentlig anskaffelser er et omfattende og betydningsfullt marked for norske leverandører. Samtidig bidrar gode offentlige innkjøp til god samfunnsøkonomi. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektiv og samfunnstjenlig innkjøp, og at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. I dette kurset får du kunnskap om hvordan din virksomhet bør innrette seg.

Målgruppe:       Ledere og salgsmedarbeidere

Varighet:          1 dag (9-16)

Innhold:            Følgende områder gjennomgås:

 

ü  Regelverk

ü  Grunnlag for konkurransen

ü  Konkurranseformer og tildelingskriterier

ü  Hvordan skrives et godt tilbud

ü  Oppdragsgiveres evaluering og eventuelle sanksjonsmuligheter

ü  Hvordan forhandle frem priser og betingelser for å sikre lønnsomheten

 

Kursholder:       Advokat Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO

Pris:                 Kr. 2.500,- inkl. materiell og servering.

50 % rabatt på kursavgiften f.o.m andre deltaker fra samme bedrift.

Påmelding        Påmelding skjer direkte til NHO på følgende link:

http://www.naeringslivetsskole.no/lov-og-avtaleverk/
offentlig-anskaffelser-article1007-308.html

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no