Søk

Kurs i Praktisk ledelse for en effektiv hverdag

Fra 24.04.2013 kl. 09:00, til 24.04.2013 kl. 16:00

Sted: Scandic Hotel, Kristiansand

Dette ledertreningsprogrammet er spesielt utviklet og tilpasset for praktiske ledere på ulike nivå i bedrifter tilknyttet Trevarebransjen.

 

Programmet bygger på tilføring av kunnskap, den kunnskap og erfaring som deltakerne sitter på, samt kunnskapsdeling gjennom diskusjoner og gruppearbeid.
 
Utvikling av «Tydelig ledelse» vil være som en rød tråd gjennom hele programmet.
Programmet består av 5 samlinger med ca. 4 ukers mellomrom mellom hver samling. Hver samling vil inneholde to relevante tema som vil være utgangspunkt for diskusjon og praktisk tilnærming i forhold til deltakernes jobbsituasjon.
Mellom hver samling vil deltakerne få praktiske arbeidsoppgaver som de skal løse og presentere på neste samling.

Arbeids-oppgavene vil være relatert til jobbrelevante forhold og egen arbeidssituasjon.

Dato: Onsdag 24. april 2013.

Datoene for de andre samlingene avtales på første samling.

Varighet: Det vil være heldagssamlinger med varighet kl. 0900 – 1600.

Sted: Scandic Hotel, Kristiansand

Maks antall: For å få optimal erfaringsutveksling og læringsutbytte, vil det være 5 – 8 deltakere på hvert lederprogram.

Innhold:
Samling 1: Ledelse og Lederrollen
Selvinnsikt og forståelse for andre persontyper
Samling 2: Målstyring og tidsplanlegging
Læring og endringsledelse
Samling 3: Kommunikasjon og informasjon
Motivasjon og medarbeiderlojalitet
Samling 4: Teamutvikling og samhandling
Konflikter og konflikthåndtering
Samling 5: Strategisk ledelse og strategiplan
Salg og markedsføring

Kursholder: Terje Landmark/Roger Årdal i Evan-Jones International AS

Pris: Kr. 4.750,- ekskl. mva. pr. samling inkl. materiell og servering. Faktura sendes ut i etterkant.
Påmelding: Bindende påmelding innen 22/3-2013 til post@norsktrevare.no
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.