Søk

Kurs i Praktisk ledelse samling 4

Fra 22.08.2013 kl. 09:00, til 22.08.2013 kl. 17:00

Sted: Scandic Hotel Kristiansand

Ledertreningsprogrammet er spesielt utviklet og tilpasset for praktiske ledere på ulike nivå

 

Praktisk ledelse for en effektiv hverdag
 

Dette ledertreningsprogrammet er spesielt utviklet og tilpasset for praktiske ledere på ulike nivå i bedrifter tilknyttet Trevarebransjen. Programmet bygger på tilføring av kunnskap, den kunnskap og erfaring som deltakerne sitter på samt kunnskapsdeling gjennom diskusjoner og gruppearbeid. Mange ledere har ofte den rent faglige kompetansen på plass, men trenger påfyll på ledelsesdelen. Utvikling av «Tydelig ledelse» vil være som en rød tråd gjennom hele programmet.

Varighet:          Programmet består av 5 samlinger med ca. 4 ukers mellomrom mellom
                        hver samling. Det vil bli heldagssamlinger med varighet fra ca. kl. 09.00 –
                        16.00 inkludert lunsj. For å få optimalt erfaringsutveksling og lærings-
                        utbytte, vil det være 5 – 8 deltakere på hvert lederprogram.

Hver samling vil inneholde to relevante tema som vil være utgangspunkt for diskusjon og praktisk tilnærming i forhold til deltakernes jobbsituasjon. Mellom hver samling vil deltakerne få praktiske arbeidsoppgaver som de skal løse og presentere resultat på neste samling. Arbeidsoppgavene vil være relatert til jobbrelevante forhold og egen arbeidssituasjon.

Innhold:              Områder som gjennomgås:

                                                             

ü  Ledelse og Lederrollen

ü  Selvinnsikt og forståelse for andre persontyper

ü  Målstyring og tidsplanlegging

ü  Læring og endringsledelse

ü  Kommunikasjon og informasjon

ü  Motivasjon og medarbeiderlojalitet

ü  Teamutvikling og samhandling

ü  Konflikter og konflikthåndtering

ü  Strategisk ledelse og strategiplan

ü  Salg og markedsføring

 

Hver enkelt deltaker får muligheten til å gjennomgå følgende personlige analyser ifbm. gjennomføring av programmet:

Ø  DISA         - en analyse av personlige karaktertrekk

Ø  VAK          - en analyse av personlig kommunikasjonsstil

Ø  2MQ          - en analyse av de underbevisste motivasjonsfaktorer

Ø  KMA          - en analyse av personlig konfliktstil

Ø  TRA           - en analyse av preferert rolle i et team

 

Kursholder:       Terje Landmark eller Roger Årdal

Pris:                 Kr. 23.750,- ekskl. mva. for 5 samlinger inkl. materiell og servering. Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding:       For påmelding send e-post til post@norsktrevare.no
Bindende påmelding innen 1/4-2013.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.