Søk

Kurs i salg og kundebehandling på Gardermoen 18. mars

Fra 18.03.2015 kl. 12:00, til 18.03.2015 kl. 18:00

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2

Formålet med dette ledelsesprogrammet er å gi den enkelte deltaker de nødvendige salgsverktøyene de trenger for å kunne øke både omsetning og lønnsomhet i egen bedrift.

Programinnhold og praktisk gjennomføring
 

Utviklingsprogrammet består av 4 samlinger. For å få best mulig læringseffekt og utbytte av dette salgsprogrammet så vil det være 7-10 deltakere på kurset og ca 1 måned mellom hver samling. Hver samling vil ha varighet på ca 6 timer eks. kl 12.00 – 18.00. 
Dette er forslag til en plan, men tema og innhold i de ulike samlingene må «leve» slik at vi tar opp/diskuterer de riktige tingene til en hver tid. Det vil derfor være rom for forandringer etter hvert som vi jobber oss fremover mot målet og kanskje ser et endret behov.

Programinnhold som følger:

SAMLING 1:

– En tydelig salg- og kundestrategi som gir vekst og økt lønnsomhet

• Utvikling av bedriftens strategiplan for salg og kundearbeid

• Modell for resultatskapning innen salg – gjør de riktige aktivitetene som skaper økt salg

• Styring og utvikling av bedriftens kundeplattform

• Hvordan sikre fornøyde og lojale kunder, som forblir gode ambassadører

 

SAMLING 2:

– Hvordan selge inn noe annet enn bare pris til våre kunder

• Avdekke kundens egentlige behov - hva er det som får kundene til å kjøpe

• Definering av det utvidede produktet og servicehjulet til bedriften

• Hvordan synliggjøre og selge inn økt utbytte og verdi av dine produkter, slik at pris blir

mindre viktig

• De ulike fasene i salget og selgerens rolle

 

SAMLING 3:

– Effektiv kommunikasjon og salgsstrategi overfor ulike kundetyper

• Elementene i effektiv kommunikasjon

• *DISA systemet som salgsverktøy

• Forståelse og håndtering av ulike kundetyper

• Salgsstrategi overfor ulike kundetyper i ulike faser av salget

* DISA analysen identifiserer menneskers personlige karaktertrekk, adferdsstil og psykologiske behov. DISA analysen er et viktig verktøy for å gi selvinnsikt og forståelse for seg selv og andre menneskers adferd og behov.

 

SAMLING 4:

– Argumentasjon, forhandlinger og closing av salget

• Spørsmålsteknikker og aktiv lytting

• Håndtering av innvendinger og argumentasjon

• Planlegging og gjennomføring av effektive forhandlinger

• Avslutningsteknikker og closing av salget
 

Metodikk i gjennomføringen                                                  

a) Tilpasset faglig innhold – vi kommer til å tilpasse det faglige innholdet og læringen til deltakernes arbeidshverdag og de utfordringer de opplever i sin rolle som kundekonsulenter.

b) Læringsprosessen i våre programmer bygger på tilføring av kunnskap og erfaring, aktivering av den enkeltes kunnskap og erfaring. I tillegg vektlegger vi utveksling av erfaringer på tvers i gruppen for å kunne lære av hverandre.

c) Praktiske oppgaver og trening – programmet vil bli lagt opp med mange oppgaver og trening som deltakerne skal løse i forhold til de ulike temaene vi har fokus på. Dette er selvsagt relevante problemstillinger som er tilpasset den enkelte deltakernes hverdag. I den praktiske treningen legger vi vekt på evaluering og tilbakemelding for at deltakerne skal lære både av eget arbeid men også av andre.

d) Hjemmeoppgaver – mellom hver samling vil den enkelte deltaker få oppgaver å jobbe med til neste samling. Dette skal presenteres for de andre deltakerne på neste samling. Vi er opptatt av at den enkelte skal bruke tid til refleksjon for å skape en god utvikling.

e) Bevisstgjøre, utfordre og inspirasjon – vår arbeidsmetodikk går ut på å bevisstgjøre, utfordre og inspirere de vi jobber med. Gjennom bevisstgjøring ønsker vi at de skal bli bevisst på din egen kunnskapsdatabase og egne ferdigheter. Et annet viktig moment er å utfordre den enkelte deltaker til ny tenking og ny arbeidsmetodikk. Dette i kombinasjon med god coaching og støtte gir ofte resultat i god utvikling

Nyttig informasjon

Deltakeren vil på siste samling få signert kursbevis for gjennomført program i salg og kundepsykologi og for de enkelte fagmodulene.
Kurssted – samlingen vil blir gjennomført etter nærmere avtale.
Instruktører – Roger Årdal eller John Anders Nordbø fra Evan-Jones International.

Kursavgift

Deltakerpris kr. 3.450,- + mva pr. samling
Deltakerpris for deltaker 2 fra samme bedrift kr. 2.450,- + mva

Deltakerpris for deltaker 3 fra samme bedrift kr. 1.750,- + mva

Følgende er inkludert i prisen:

• Undervisning, • Kursmateriell • Personlige analyser • *Smart kort • Kursbevis

*Dette er noen enkle praktiske kort som i stor grad blir brukt i hverdagen som en grei oppsummering og repetisjon for deltakerne.

NB: Kursavgiften faktureres i forkant av hver samling.

Påmelding innen 18. februar til randi@norsktrevare.no

For ytterligere informasjon – gå inn på www.evan-jones.no eller ta kontakt med daglig

leder Roger Årdal, roger@evan-jones.no eller mobil +47 901 87 816

Last ned hele programmet i salg og kundebehandling her

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no