Søk

Kurs i TEK-10 og CE-merking av byggevarer

Fra 08.03.2013 kl. 14:00, til 16.04.2013 kl. 17:30

Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Kurset holdes i Trondheim

 

Teknisk Forskrift 2010 inneholder krav til produktene som produsentene må kjenne til. TEK10 er mer dynamisk enn før, ved at det foretas endringer i veiledningen på enkelte områder, uten at forskriften endres.

1. juli 2013 innføres et generelt krav om at byggevarer som omsettes skal være CE-merket. Dette gjelder særlig dører og vinduer.


Målgruppe:   Kurset passer for dem som er ansvarlig for salg og
                        dokumentasjon av produkter.


Dato:             16. april 2013
                       

Varighet:       kl. 1400 – ca. 1730


Sted:              Rica Nidelven Hotel, Trondheim

 

Innhold:

·         Gjennomgang av teknisk forskrift 2010 og veiledning på aktuelle produktområder.

·         Presentasjon av regelverk, eksempler og unntak ved CE merking av byggevarer

.    
Kursholder:     Norsk Trevare

 

Pris:                Kr. 700,00 pr. person ekskl. mva. inkl. materiell og servering.
            Faktura sendes ut i etterkant.

 


Påmelding:    Bindende påmelding til post@norsktrevare.no innen 20/3-2013.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no