Søk

Kurs i TEK 10 og CE-merking av byggevarer

Fra 24.09.2013 kl. 14:00, til 24.09.2013 kl. 17:30

Sted: Næringslivets Hus, Oslo

Kurset holdes i Oslo

Teknisk Forskrift 2010 inneholder krav til produktene som produsentene må kjenne til. TEK10 er mer dynamisk enn før, ved at det foretas endringer i veiledningen på enkelte områder, uten at forskriften endres.

1. juli 2013 innføres et generelt krav om at byggevarer som omsettes skal være CE-merket. Dette gjelder særlig dører og vinduer.


Målgruppe:   Kurset passer for dem som er ansvarlig for salg og
                        dokumentasjon av produkter.


Dato:             24. september 2013
                       

Varighet:       kl. 1400 – ca. 1730


Sted:              NHOs møterom "Barnepass", Næringslivets hus, Middelthunsgate 27 (Majorstuen) 0307 Oslo

 

Innhold:

·         Gjennomgang av teknisk forskrift 2010 og veiledning på aktuelle produktområder.

·         Presentasjon av regelverk, eksempler og unntak ved CE merking av byggevarer

.    
Kursholder:     Norsk Trevare

 

Pris:                Medlemmer kr. 0,-, ikke-medlemmer Kr. 1000,-pr. person ekskl. mva. ,inkl. materiell og                servering.


            Faktura sendes ut i etterkant.
 


Påmelding: Bindende påmelding HER innen 17. september 2013.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no