Søk

Kurs i TEK10 og CE-merking av byggevarer

12.03.2013

Kursene holdes på Hamar

 

CE merking av byggevarer

1. juli 2013 innføres et generelt krav om at byggevarer som omsettes skal være CE-merket. Dette gjelder særlig dører og vinduer.

Målgruppe:       Ansvarlig for salg og dokumentasjon av produkter

Varighet:          2 timer    

Innhold:            Presentasjon av regelverk, eksempler, og unntak

Kursholder:       Norsk Trevare

 

TEK 10

Teknisk Forskrift 2010 inneholder krav til produktene som produsentene må kjenne til. TEK10 er mer dynamisk enn før, ved at det foretas endringer i veiledningen på enkelte områder, uten at forskriften endres.

Målgruppe:       Ansvarlig for salg og dokumentasjon av produkter

Varighet:          1-2 timer    

Innhold:             Gjennomgang av forskrift og veiledning på aktuelle produktområder.

Kursholder:       Norsk Trevare


Seminarene CE merking av byggevarer og TEK 10 kjøres sammen.

 

Pris:                 For kurs i Oslo             Ingen kostnad pga. bruk av egne lokaler

Kurs andre steder         Kr. 700,- ekskl. mva. 
inkl. materiell og servering.

Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding:       For påmelding send e-post til post@norsktrevare.no
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no