Søk

Laminathuset COMBI CRAFT AS

Fra 25.06.2014 kl. 15:00, til 25.06.2014 kl. 20:00

Sted: Svarstad, Lardal

Vestfold og Buskerud Trevareforening ønsker velkommen til en midtsommerkveld i Indre Vestfold

VELKOMMEN TIL BEDRIFTSBESØK OG SOMMERFEST HOS LAMINATHUSET COMBI CRAFT AS!

Laminathuset Combi Craft  AS leverer blant annet dekorative overflatematerialer som høytrykkslaminat og henvender seg til blant annet arkitekter, entreprenører, møbel- og innrednings- produsenter og lystbåtprodusenter.

PROGRAM:

STYRELEDER I NORSK TREVARE, Ole Olsen ønsker velkommen og forteller om foreningens og styrets arbeid 

NHO VESTFOLD : Regiondirektør Kristin Saga "Utfordringer og muligheter i Vestfold".

NORSK TREVARE NYTT:  Kari S WIlsgård

LAMINATHUSET COMBI CRAFT: Truls forteller om Laminathuset Combi Craft AS, 

OMVISNING

GRILLING VED ELVEKANTEN..... (ved pøsregn flyttes serveringen innendørs)

VI ER FERDIG CA 20.00

Påmelding INNEN 20. JUNI til Jan Larsen per mail eller telefon 90 86 63 44

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no