Søk

Landax Flytkartseminar på Gardermoen

Fra 10.04.2013, til 11.04.2013

Kurset gir en god oversikt over prosessene i organisasjonen gir deg styringsmuligheter over både støtte-, ledelses- og produksjonsprosessene.

 

Tegning av bedriftens prosesser i flytkart
En god oversikt over prosessene i organisasjonen gir deg styringsmuligheter over både støtte-, ledelses- og produksjonsprosessene. I denne modulen kan du enkelt tegne inn modeller av prosessene og knytte kvalitetsrelatert informasjon til det. Vi vil først ha en felles gjennomgang av løsningen. Så vil vi sette oss i grupper og du vil kunne få arbeide med å kartlegge prosessene i din organisasjon på deres egen base. Det er mest hensiktsmessig at det kommer mer enn en deltaker fra hver bedrift. Seminaret vil gi en kickstart på prosesskartleggingen, så nøl ikke med å melde deg på.

Varighet:          Dette er et 2-dagers seminar for prosessflytkartlegging. Målet for
                        disse to dagene er å tegne flest mulig av bedriftens prosesser i
                        flytkart.


 

Pris:                 Landax Risiko                          Kr. 4.800,- ekskl. mva. 
Landax Kvalitet                        Kr. 4.800,- ekskl. mva.
Landax Flytkart seminar           Kr. 4.800,- pr. dag ekskl. mva.
Prisen er inkl. materiell og servering. Faktura sendes ut i etterkant.

Påmelding:       For påmelding send e-post til post@norsktrevare.no
Husk å skrive hvilken dato og kurs du ønsker å delta.

For kurs i april              Bindende påmelding innen 15/3-2013
 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no