Søk

Lovpålagt HMS kurs

Fra 17.01.2013 kl. 14:00, til 17.01.2013 kl. 17:30

Sted: Glass og Fasadeforeningen, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo

Ifølge Arbeidsmiljølovens – AML § 3-5 skal alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid og om AML. Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at AML følges i bedriften.

Lovpålagt kurs for arbeidsgiver/daglig leder.

Kurset er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med NHO/BNL og Norsk Trevare med sikte på å dekke krav i AML § 3-5 nr. 1.

Innhold: Områder som gjennomgås:
 Arbeidsmiljøloven, forskrifter
 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og ansvar
 Virkemidler i arbeidsmiljøet
 Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets plikter og ansvar
 Inkluderende arbeidsliv
 
Dette er en lovpålagt opplæring, som gjelder for arbeidsgiver/daglig leder. Det er derfor ikke anledning til å la en stedfortreder møte. Arbeidsgiver oppfordres derimot til å ta med noen fra ledelsen.
 
Kursholder: Norsk Trevare
Kursavgift: Medlemmer: Ingen avgift. Inkl. materiell og enkel servering.
Ikke-medlemmer: Kr. 1.000,- + mva. inkl. materiell og enkel servering. Faktura sendes ut i etterkant.
 
Påmelding: Bindende påmelding innen 8/1-2013. For påmelding send en e-post til post@norsktrevare.no
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no