Søk

Lovpålagt HMS-kurs for arbeidsgiver i Oslo

Fra 12.02.2014 kl. 14:00, til 12.02.2014 kl. 17:30

Sted: Oslo/ Næringslivets Hus

Kurset er ment for arbeidsgiver/daglig leder

 

Helse, Miljø og Sikkerhet
Lovpålagt kurs for arbeidsgiver/daglig leder.

Kurset er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med NHO/BNL og Norsk Trevare med sikte på å dekke krav i AML § 3-5 nr. 1. Dette er en lovpålagt opplæring, som gjelder for arbeidsgiver/daglig leder. Det er derfor ikke anledning til å la en stedfortreder møte. Arbeidsgiver oppfordres derimot til å ta med noen fra ledelsen.

Målgruppe:       Ifølge Arbeidsmiljølovens – AML § 3-5 skal alle
arbeidsgivere gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om grunn-prinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid og om AML. Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at AML følges i bedriften.

Innhold:                       Områder som gjennomgås:

ü     Arbeidsmiljøloven, forskrifter

ü     Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og ansvar

ü     Virkemidler i arbeidsmiljøet

ü     Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets plikter og ansvar

ü     Inkluderende arbeidsliv

Kursavgift:
Medlemmer: Kr.    700,- + mva. inkl. materiell og enkel servering.
Ikke-medlemmer: Kr. 1.000,- + mva. inkl. materiell og enkel servering. 
Påmelding: send en e-post til tone@norsktrevare.no  innen 1. februar 2014.
Faktura sendes ut i etterkant.
 
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no