Søk

Medlemsmøte i Agder Trevareforening

21.05.2014 kl. 14:00

Medlemsmøte i ATRESA ONSDAG 21. mai kl 14.00
hos Bergene Holm Nidarå
 
FOKUS PÅ TRELASTPRODUKSJON
- Moderne produksjon av trelast (Norges mest moderne saglinje)
- Omstilling fra «plankeproduksjon» til høyforedlede produkter.
- Full utnyttelse av tømmerstokken
- Marked og framtidsmuligheter
- Hva kan vi lære av hverandre?
 
Dette og mere til vil vi få innsikt i ved besøket hos Bergene Holm avd. Nidarå. Direktør Johan Mørland sammen med sine medarbeidere vil orientere og vise rundt.
 
Åmli kommune har lagt ut Jordøya Næringspark i tilknytning til sagbruket.
Vi vil også få orientering om det.
Program: Frammøte i kontorbygningen kl. 14.00
Orientering om bedriften Omvisning
Servering av enkel middag i kantina
Oppsummering og samtale
Vi beregner å være ferdig ca kl 18
Vi ber om påmelding snarest og innen onsdag 13. mai til: ATRESA v/Trygve Raen.
E-post: trygve.raen@agder-tresenter.no Telefon: 913 94 261
 
Last ned invitasjonen her
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no