Søk

Møre og Romsdal Trevareforening - Årsmøte 24. mars

24.03.2017

Oslo, 20. februar 2017

 

Innkalling til årsmøte med bedriftsbesøk

 

                      Fredag 24. mars 2017
 

kl. 1300           Bedriftsbesøk hos Brødr. Øyehaug AS på Ørstad

kl. 1530           Årsmøte på
Info fra en av leverandørene

                       

kl. 1700           Vi avslutter den faglig delen.

kl. 1930           Middag og sosialt samvær

                  

 

kl. 1530      Årsmøte Møre og Romsdal Trevareforening

 

1.   Velkommen

      Valg av: a)   Møteleder     

                  b)   Referent

                  c)    2 representanter til underskrift av protokollen

2.   Godkjenning av innkalling

3.   Godkjenning av dagsorden

4.   Styrets beretning for 2016

5.   Regnskap for 2016

6.   Fastsettelse av kontingent for 2017

7.   Budsjett for 2017

8.   Valgkomiteens innstilling:

      a)   Styre- og varamedlemmer

      b)   Revisor

      c)   Valgkomité

 

9.   Eventuelt

      Saker må være styret i hende innen 1. mars.          

 

Vennlig hilsen

Møre og Romsdal Trevareforening

 

Ole Rousing (sign)

Formann  

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no