Søk

Nytt sykehus i Drammen - invitasjon til leverandører

Fra 11.04.2018 kl. 09:00, til 11.04.2018 kl. 16:00

Sted: Scandic Hotel Ambassadør, Strømsø Torg 7, Dammen

Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess og planlagte dialoger med markedet, avklare forventninger og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet.

Nytt Sykehus i Drammen - Leverandørkonferanse 11.april 2018 - hold av datoen

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024. 

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen inviterer Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, til en Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen.

Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess og planlagte dialoger med markedet, avklare forventinger og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet.

Se mer informasjon på vår programblogg http://innovativeanskaffelser.no/ om ANSKAFFELSESPROSESSEN og INVITASJONEN til leverandørkonferansen.

Leverandørkonferansen vil være på Scandic Ambassadeur Hotell i Drammen 11. april 2018.

Du kan MELDE DEG PÅ allerede nå - så får du tilsendt oppdatert informasjon fortløpende.

Til informasjon så har vi frem til leverandørkonferansen løpende dialog med prosjektledelsen i forhold til hvilke områder de spesielt ønsker å løfte fram og få innspill fra markedet på.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no