Søk

Østlandske TF - Årsmøte med bedriftsbesøk

Fra 11.03.2015 kl. 12:00, til 11.03.2015 kl. 19:00

hos H-vinduet Magnor AS og omvisning på Kongsvinger Festning

Årsmøte m/bedriftsbesøk

Dato: 11. mars

Varighet: kl. 1200 - 1900

Sted: Magnor / Kongsvinger

Tema: Samarbeid på salg og markedsføring
 

Program for dagen
kl. 1200                        Besøk hos H-Vinduet Magnor AS m/lunsj
kl. 1500                        Omvisning Kongsvinger Festning
kl. 1545                        Årsmøte Østlandske Trevareforening
kl. 1630                        Årsmøte Tresenter Øst
kl. 1730                        Middag

H-Vinduet Magnor AS
Selskapet og fabrikken ble etablert av H-gruppen i 1982. Spilka, selskapet som var hovedaksjonær i H-gruppen, solgte sammen med de andre eierne fabrikken og selskapet til bergenseren Sveinung Skaathun sitt selskap, H-Tre AS, i 1994. Sønnen Ole-Vidar Skaathun overtok bedriften i 2007. De produserer "H-vinduet", Norges mest kjent vindu også kalt husmorvinduet.

H-Vinduet Magnor er den eneste fabrikken i Norge som produserer vinduer i aluminium med innvendig tre bekledning, noe som gir vedlikeholdsfri overflate på utsiden og en levetid på over 60 år. I midten bruker de en supersterk kompositt, et materiale med ekstreme egenskaper som både gir brutt kuldebro og 100% stabilitet. Magnorvinduet anbefales av ENOVA.

 

Kongsvinger Festning har aldri vært beleiret eller erobret. Likevel har festningen vært av stor strategisk betydningforsvaret av det sydlige Norge. Festningen ble bygget på slutten 1600-tallet ved fergestedet over Glomma for å sikre/ forsterke det eneste naturlige hinderet på denne veien fra Sverige mot Christiania.

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no