Søk

Østlandske Trevareforening - Årsmøte 19. april

Fra 19.04.2017 kl. 13:00, til 19.04.2017 kl. 17:30

Sted: NHOs møtelokaler

med bedriftsbesøk på Kunsthøgskolen i Oslo

kl. 1300           Besøk på Kunsthøgskolen i Oslo m/omvisning på de ulike verkstedene             

Årsmøtet avholdes i lokalene til Norsk Trevare, Middelhuns gate 27, Majorstuen     

kl. 1530           Årsmøte Østlandske Trevareforening

kl. 1630          Årsmøte Tresenter Øst

Det blir servering underveis.

 

Påmeldingsskjemaet sendes til tone@norsktrevare.no innen 5/4. Husk å krysse av for det du/dere ønsker å delta på. Ta gjerne med flere fra bedriften.

Med vennlig hilsen

 

ØSTLANDSKE TREVAREFORENING
 

Trygve Stølan
Formann         

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no