Søk

Opplæringskonferansen 2014

Fra 19.06.2014 kl. 10:00, til 19.06.2014 kl. 20:00

Sted: Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Velkommen til alle opplæringskontor innen trebearbeidende fag

 • Velkommen til alle opplæringskontorene innen trebearbeidende fag!

På agendaen står: 

 

 

 • Fylkene begynner å sette lærlingkrav til bedriftene. Bør vi også begynne å stille krav?
 • Valgfag i ungdomssskolen - en mulighet for rekruttering til bransjen - hvordan kan vi lykkes?
 • Rekrutteringspatrulje: en solskinnshistorie 
 • BNLs rekrutteringsprosjekt 
 • NM og skolekonkurranser 
 • Status læreplansarbeid 
 • Voksne elever – en ressurs eller hemsko?

DEBATT:

 • Status siden i fjor. Hva funker og hva funker ikke?
 • Klarer vi å dekke bransjens kompetansebehov/ lærlingbehov?
 • Forventet skole og lærling situasjon høsten 2014?
 • Hvilket behov har bransjen på kort og lang sikt?
 • EVENTUELT
Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no